"Ca principiu general, sunt pentru industrie, pentru minerit, pentru creştere
economică şi prosperitate, atât pentru România, cât şi pentru noi ceilalţi. Dacă
efectul direct al deschiderii noii mine de aur la Roşia Montană este să genereze
locuri de muncă pentru români în ţara lor, acest lucru va avea un impact pozitiv
în reducerea fenomenului migraţional".

Roger Helmer, Europarlamentar, 14 noiembrie 2013

Vedeţi întreaga declaraţie pe blogul lui Roger Helmer

Aurul Apusenilor

Tur Virtual 360°

Citește mai mult

Centru de Informare

Roșia Montană

Citește mai mult
00

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare

Finalizarea construcţiei minei şi începutul exploatării miniere. În acest an va începe exploatarea doar în cariera Cârnic. Tot în anul 0 depozitarea minereului cu conţinut scăzut de aur şi argint într-o stivă de minereu sărac.

01

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare

Începe exploatarea şi procesarea aurului şi argintului din cariera Cetate, în acelaşi timp continuând să funcţioneze şi cariera Cârnic.

02

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare

Exploatare în carierele Cârnic şi Cetate, deschise în anii anteriori.

03

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare

Exploatare în carierele Cârnic şi Cetate, deschise în anii anteriori.

04

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare

Exploatare în carierele Cârnic şi Cetate, deschise în anii anteriori.

05

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare | Reabilitare

Lucrările de exploatare în cariera Cetate încetează temporar, se exploatează doar în cariera Cârnic.

06

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare | Reabilitare

Activităţi de exploatare doar în cariera Cârnic.

07

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare

Continuă exploatarea carierei Cârnic şi se deschide pentru exploatare şi cariera Orlea.

08

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare

Lucrări de exploatare în carierele Cârnic şi Orlea.

09

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare | Reabilitare

Continuă lucrările în carierele Cârnic şi Orlea şi se redeschide cariera Cetate. De asemenea, se deschide şi cea de-a 4-a cariera, Jig. Anul 9 este ultimul an al exploatării în cariera Cârnic. Operaţiunile în cariere se vor desfăşura alternativ, în vederea optimizării planului de închidere şi a reducerii suprafeţelor impactate de activităţile miniere.

10

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare | Reabilitare

Continuă lucrările de exploatare în carierele Cetate, Orlea şi Jig. Operaţiunile în cariere se vor desfăşura alternativ, în vederea optimizării planului de inchidere şi a reducerii suprafeţelor impactate de activităţile miniere.

11

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare | Reabilitare

Continuă lucrările de exploatare în carierele Cetate, Orlea şi Jig. Ultimul an al exploatării în cariera Jig. Operaţiunile în cariere se vor desfăşura alternativ, în vederea optimizării planului de închidere şi a reducerii suprafeţelor impactate de activităţile miniere.

12

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare | Reabilitare

Continuă lucrările de exploatare în carierele Cetate şi Orlea. Acesta este ultimul an al exploatării în cariera Orlea.

13

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare | Reabilitare

În anul 13 rămâne deschisă doar cariera Cetate.

14

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare | Reabilitare

Anul 14 este ultimul an de exploatare în cariere. Aceasta se realizează doar în cariera Cetate. În acelaşi timp se începe exploatarea stivei de minereu sărac.

15

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare | Reabilitare

În anul 15 continuă exploatarea stivei de minereu sărac.

16

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Exploatare | Reabilitare

Anul 16 este ultimul an de exploatare a întregului obiectiv minier. Exploatarea se realizează doar în stiva de minereu sărac.

17

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Reabilitare

Se finalizează reabilitarea şi revegetarea carierei Orlea şi a barajului iazului de decantare. Începe reabilitarea şi revegetarea stivei de minereu sărac şi continuă inundarea carierei Cetate. În acest an se redă în folosinţă terenul aferent carierei Jig, care a fost reabilitat.

18

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Reabilitare

Se finalizează reabilitarea şi revegetarea stivei de minereu sărac şi a drumurilor de acces. Începe reabilitarea uzinei de procesare şi a bazinului iazului de decantare. Se redă în folosinţă terenul aferent carierei Cârnic şi continuă inundarea carierei Cetate.

19

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Reabilitare

Se finalizează reabilitarea şi revegetarea uzinei de procesare, a barajului Cetate şi a barajului secundar de retenţie şi a carierelor de agregate (Şulei şi Pârâul Porcului). Continuă reabilitarea bazinului iazului de decantare şi inundarea carierei Cetate. Se redau în folosinţă terenurile aferente barajului iazului de decantare şi a carierei Orlea.

20

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Reabilitare

Continuă reabilitarea bazinului iazului de decantare şi inundarea carierei Cetate. Se redau în folosinţă terenurile aferente stivei de minereu sărac, haldei Cârnic, Cetate şi carierelor de agregate (Şulei şi Pârâul Porcului).

21

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Reabilitare

Continuă reabilitarea bazinului iazului de decantare şi inundarea carierei Cetate. Se redau în folosinţă terenurile aferente uzinei de procesare, drumurilor de acces, barajului Cetate şi barajului secundar de retenţie.

22

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Reabilitare

Continuă reabilitarea bazinului iazului de decantare şi inundarea carierei Cetate.

23

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Reabilitare

Continuă reabilitarea bazinului iazului de decantare şi inundarea carierei Cetate.

24

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Reabilitare

Continuă reabilitarea bazinului iazului de decantare şi inundarea carierei Cetate.

25

Etapele
proiectului
Roșia
Montană

Reabilitare

Continuă reabilitarea bazinului iazului de decantare şi tratarea apei din cariera Cetate până va îndeplini condiţiile de calitate pentru ape de suprafaţă. Se redă în folosinţă terenul aferent bazinului iazului de decantare. Începând cu anul 25 urmează, pe o perioadă estimată între 30 şi 50 de ani, o monitorizare post-închidere.

Notă: Această planificare este doar indicativă, deoarece durata reală şi secvenţa evenimentelor vor fi ulterior îmbunătăţite şi detaliate în etapa de operare, fiind finalizate înainte de implementarea programului de închidere. Toate activităţile de reabilitare incluse în acest plan vor fi desfăşurate de RMGC.

Vizită virtuală prin Roșia Montană

Te invităm să descoperi clădirile din zona protejată, clădirile din împrejurimi dar și monumentele istorice, toate conectate cu tradițiile mineritului în Roșia Montană